oferta

Spory:

Większość spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię dotyczy problemów, na jakie natknąć się mogą właściciele nieruchomości. Nasze doświadczenie obejmuje:

  • sprawy z zakresu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych oraz odszkodowań z tego tytułu;
  • prowadzenie spraw w związku z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
  • prowadzenie spraw w zakresie ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału;
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie lub rentę planistyczną z tytułu zmian przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu przeznaczenia nieruchomości pod drogi lub inne inwestycje celu publicznego.
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z budową lub przebiegiem instalacji infrastruktury liniowej (linie energetyczne, rurociągi);
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie w sprawach wywłaszczenia ;

Jeśli jesteście Państwo lub Państwa klient właścicielem nieruchomości, którego dotknęły problemy związane z wywłaszczeniem, ograniczeniem wykonania prawa własności bądź prowadzicie spór związany ze zmianami wartości nieruchomości zapraszamy do naszego biura lub prosimy o kontakt.

Print Friendly, PDF & Email