O nas

Specjalizujemy się w ochronie prawa własności i innych praw majątkowych.

Wspomagamy naszych Klientów doświadczeniem, wiedzą i praktyką Partnerów oraz szerokiego grona współpracowników.

Doradzamy w sporach majątkowych, negocjujemy porozumienia, skutecznie reprezentujemy stronę w konfliktach.

Przesłanie art. 64 Konstytucji traktujemy poważnie:

  1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
  2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
  3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Art. 64
Print Friendly, PDF & Email