portrety

Witold Solski

solski witold

Ukończyłem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademię Ekonomiczną oraz Politechnikę Poznańską i skończyłem jako rzeczoznawca majątkowy uprawnienia numer 4290. Utrzymuje się z wygrywania sporów o nieruchomości, zmianie wysokości naliczanych opłat, ustalanych danin publicznych,  zasądzanych odszkodowań i wynagrodzeń oraz negocjowania warunków ograniczenia praw właścicieli gruntów. Nadal wierzę w prawo, prawdę i godność jednostki. Społecznie pełniłem funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.  Jestem członkiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu oraz Prezydium Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu.

Uważam, że warto cenić wartość.

Można się ze mną skontaktować:

telefonicznie pod numerem: +48 501 010101

pocztą elektroniczną: witold@solski.pl

Zbyszek Niemczewski

niemczewski zbyszek01mUkończyłem studia na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez kilkanaście lat pracowałem w zarządach spółek przemysłowych skąd trafiłem do sfery usług doradczych i konsultingowych. Jestem Partnerem w Kancelarii SOLSKI i Partnerzy w Poznaniu. Specjalizuję się w problematyce wywłaszczeń i odszkodowań z tytułu wywłaszczenia lub ograniczenia praw do nieruchomości oraz tematyce użytkowania wieczystego.

Jestem członkiem Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej, gdzie staram się aktywnie wpływać na kształt prawodawstwa koncentrując się na problemach poszanowania prawa własności. W publikacjach staram się zwracać uwagę na niedoskonałości warsztatu wyceny nieruchomości i wynikające stąd konsekwencje; interesują mnie również zagadnienia związane z kompetencjami biegłych.

Interesuję się problematyką miasta. Wierzę, że podstawowymi przymiotami każdej jednostki ludzkiej są wolność, prawo posiadania nienaruszalnej własności i prawo indywidualnego dążenia do szczęścia. Wolny czas poświęcam wędrowaniu. Na różne sposoby.

Nie pracuję w czasie wolnym.

Skontaktować się można ze mną:

dzwoniąc pod numer telefonu: +48 605 324932

pocztą elektroniczną: zbyszekn@solski.pl

Print Friendly, PDF & Email