O nas

Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy.”

Alexis de Tocqueville

Specjalizujemy się w ochronie i pomnażaniu  wartości własności i innych praw majątkowych.

Wspomagamy naszych Klientów wiedzą, doświadczeniem i praktyką Partnerów oraz szerokiego grona współpracowników.

Doradzamy w sprawach majątkowych w zakresie nieruchomości i przedsiębiorstw, negocjujemy porozumienia, wspomagamy działania zmierzające do wzrostu wartości majątku, skutecznie reprezentujemy stronę w konfliktach.

Zlecenia wykonujemy osobiście na obszarze całej Polski. Działamy ze szczególną profesjonalną starannością i z zachowaniem jednocześnie absolutnej dyskrecji. Potrzebne dokumenty źródłowe pozyskujemy w ramach uzgodnionych kosztów, korzystając z usług sprawdzonych specjalistów. Akceptujemy wynagrodzenie uzależnione od sukcesu.

Przesłanie art. 64 Konstytucji traktujemy poważnie:

  1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
  2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
  3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Art. 64
Print Friendly, PDF & Email