Jak z kawałka pola zrobić grunt inwestycyjny przygotowany pod zabudowę.

Niedobór mieszkań, w tym tych na wynajem, jest często diagnozowaną przyczyną braku mobilności a ta z kolei, stanowić ma o częściowym wykluczeniu niektórych grup społecznych z uczestnictwa w  nauce, kulturze i rynku pracy. Winnymi niedoboru mają być zbyt wysokie w stosunku do wysokości dochodów ceny mieszkań dyktowane przez firmy deweloperskie działające na rynku mieszkaniowym i […]

Forum podatkowe Poznań 2019

Krajowa Izba Doradców Podatkowych była organizatorem majowego Forum Podatkowego w Poznaniu. Jednym z prelegentów był Witold Solski: https://forumpodatkowepoznan.pl/prelegenci/, który wypowiadał się w panelu ekonomicznym opisującym gospodarcze skutki stanowionego prawa podatkowego. Mówca wskazał kruchość prawa własności, jego ograniczenie szeregiem specustaw oraz opisał na przykładzie jak instrumentalne stosowanie wykładni przepisów pozbawia obywatela majątku. Pojęcie wywłaszczenia planistycznego jest znane […]

Polskie Forum Technologii Morskich – Reda, 6 maja 2019

6 maja b.r. na zaproszenie Polskiego Forum Technologii Morskich przedstawiciel naszej Kancelarii, Prezes Witold Solski, wziął udział w spotkaniu członków poświęconemu teraźniejszości i przyszłości przemysłu stoczniowego i morskiego. Obszar naszych zainteresowań i kompetencji zakreślony wokół gospodarowania nieruchomościami, wyznaczył również przestrzeń wystąpienia Prelegenta. Poruszana problematyka dotyczyła wartości nieruchomości, także tych bezpośrednio wykorzystywanych dla prowadzenia działaności gospodarczej […]

Forum podatkowe Poznań 2019

W dniach 13 – 14 maja odbędzie się, organizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Forum Podatkowe Poznań 2019. W trakcie forum najwybitniejsi specjaliści i doradcy podatkowi dyskutowali będą nad stanem obecnym i przyszłością polskiego systemu podatkowego. W obradach forum wezmą udział nie tylko osoby czynnie zajmujące się kształtowaniem systemu podatkowego w ramach obowiązującego i projektowanego ustawodawstwa ale […]

Powołanie WZPP dla Witolda Solskiego

Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego, zrzeszony w PracodawcyRP, mocą uchwały powołał Witolda Solskiego do godności Członka Zarządu WZPP. Witold Solski należy także do grona Rady Ekspertów Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych do której powołanie uzyskał w dziedzinie ds. gospodarki nieruchomościami. http://www.wzpp.org.pl

Powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Informujemy, że Zarządzeniem nr 15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie odwołania i powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Witold Solski został powołany w skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Całość zarządzenia dostępna na <a href="http://bip.mir.gov meilleur site pour viagra.pl/DziennikUrzedowyMIR/Dziennik/2014/Documents/DziennikUrzedowyMIR_poz20_2014.pdf” target=”_blank”>witrynie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Przetargi na zbycie nieruchomości – stanowisko KSP

Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami przygotowało i przesłało do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Informacja dostępna jest na witrynie organu pod adresem: http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_rynek_nieruchomosci/ugn W uzasadnieniu aktu prawnego napisano, że Skarb Państwa i Samorządy mimo zapisów rozdziału […]

List do Ministra Gowina

Stanowisko Kancelarii w sprawie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.    Ministerstwo Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości Pan Jarosław Gowin Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 Warszawa   Kancelaria Solski i Partnerzy publicznie wyraża swoje poparcie dla datowanego na dzień  6 marca 2012 roku projektu Ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Z całej mocy popieramy inicjatywę […]

Oświadczenie SOLSKI i Partnerzy w sprawie Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

My, wspólnicy Kancelarii SOLSKI i Partnerzy, tworząc zarząd spółki uprawniony do podejmowania decyzji zgodnie oświadczamy, że w obliczu projektowanego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) niniejszym uwalniamy i udzielamy licencji zgodnej z Creative Commons CC-BY-SA na wszystkie materiały naszego autorstwa zamieszczone na witrynach internetowych spółki, w szczególności na witrynie głównej Kancelarii SOLSKI i Partnerzy zlokalizowanej pod adresem […]

Komitet ds. Nieruchomości

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu ds. Nieruchomości, które odbyło się 18 czerwca 2011 roku w Warszawie omawiane były trzy główne tematy. Pierwszym z nich był projekt zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 nr 207 poz. 2109 ze zmianami), który wprowadza kilka […]