FAQ

Szanując Państwa i nasz czas przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania jakie padają w kontaktach z klientami.

Nasza propozycja:

Jeśli uważacie Państwo, że nasza wiedza i doświadczenie może być przydatne dla rozwiązania problemu wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub korespondencyjnie. Numery telefonów i adresy podane są w zakładce kontakt.

O nas:

Bierzemy odpowiedzialność za efekt naszej pracy. Sukces Klienta jest miarą naszego wynagrodzenia, które w pełni uzależnione jest od wyniku działania. Pierwsza analiza przedstawionego problemu jest zwykle bezpłatna. Nigdy nie żądamy wynagrodzenia, którego wcześniej nie uzgodniliśmy.

Skrócony opis procedury

Klient przedstawia problem, z którym ma do czynienia i wstępnie określa cel działania.

Partnerzy Kancelarii analizują sytuację i wstępnie określają możliwości działania zgodnego z wymaganiami Klienta bądź proponują inne warianty  możliwych do osiągnięcia celów.

Sporządzana jest umowa oraz inne wymagane dokumenty. Klient wpłaca również ustaloną indywidualnie opłatę kancelaryjną. Wynagrodzenie Kancelarii jest uzależnione od wyniku postępowania i opłacane będzie po zakończeniu pracy.

Podpisanie umowy obliguje Kancelarię do działania zgodnie z interesem Klienta. W ramach całego postępowania Partnerzy korzystają ze wszelkich zgodnych z prawem środków prowadzących do pomyślnego załatwienia sprawy.

Co będzie?

Każdy przypadek jest inny i każde działanie rządzi się innymi prawidłami. Z pewnością jeśli podzielicie się Państwo problemem i zakreślicie cel, jaki chcielibyście osiągnąć, rozważymy opcję podjęcia stosownych dizałań. Wszelkie szczegóły mogą i powinny być negocjowane. Prosimy o zwracanie uwagi na terminy, uwaga owa dotyczy zarówno dat jak i pojęć umownych oraz języka specjalistycznego.

Print Friendly, PDF & Email