Forum podatkowe Poznań 2019

W dniach 13 – 14 maja odbędzie się, organizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Forum Podatkowe Poznań 2019. W trakcie forum najwybitniejsi specjaliści i doradcy podatkowi dyskutowali będą nad stanem obecnym i przyszłością polskiego systemu podatkowego. W obradach forum wezmą udział nie tylko osoby czynnie zajmujące się kształtowaniem systemu podatkowego w ramach obowiązującego i projektowanego ustawodawstwa ale także praktycy z najwiekszych kancelarii doradztwa podatkowego i analiz podatkowych oraz ludzie nauki. 

Należy pamiętać, że podatki dotyczą nie tylko bezpośrednio realizowanego obrotu gospodarczego i nie zawsze są efektem cyklicznego działania. W wielu wypadkach jesteśmy zobowiązani do opłacania daniny na rzecz Skarbu Państwa również wówczas, kiedy dokonujemy pojedynczej czynności prawnej, która dodatkowo, jako wymuszona i ściśle regulowana obowiązującymi przepisami prawa, pozostaje niezależna od naszej woli. O jednym z takich przypadków opowie w trakcie trzeciego dnia forum Prezes Witold Solski, który w panelu pt. „Raportowanie schematów podatkowych” wystąpi z tematem „Opodatkowanie odsetek od nieterminowej realizacji żądania nabycia nieruchomości przez gminę. Studium przypadku w podatku dochodowym od osób fizycznych przy wywłaszczeniu planistycznym. Ćwierć wieku budowania zaufania Obywatela do władzy.” 

Forum będzie okazją do konfrontacji postaw z jednej strony mających na celu powiększenie dochodów budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego a z drugiej zapewnienie sprawiedliwości oraz prostoty sytemu. Mamy nadzieję, że obrady forum, również dzięki uczestnictwu osób odpowiedzialnych za powszechnie obowiązujące prawo podatkowe ale także tych, które rozstrzygają przypadki indywidualnych sporów obywateli z organami podatkowymi,  przyczynią się do ustabilizowania poziomu równowagi pomiędzy potrzebami budżetu a elementarnym poczuciem sprawiedliwości. 

Print Friendly, PDF & Email