Komitet ds. Nieruchomości

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu ds. Nieruchomości, które odbyło się 18 czerwca 2011 roku w Warszawie omawiane były trzy główne tematy. Pierwszym z nich był projekt zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 nr 207 poz. 2109 ze zmianami), który wprowadza kilka istotnych i kilka redakcyjnych zmian w treści aktu. Drugim z tematów był opracowywany w Ministerstwie Gospodarki projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Trzecim zagadnieniem, któremu członkowie Komitetu poświęcili czas był problem arbitrażu. Stanowiska Komitetu będą wkrótce dostępne na witrynie internetowej viagra prix au maroc.

Print Friendly, PDF & Email