List do Ministra Gowina

Stanowisko Kancelarii w sprawie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. 
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości
Pan Jarosław Gowin
Al. Ujazdowskie 11
00 – 950 Warszawa

 

Kancelaria Solski i Partnerzy publicznie wyraża swoje poparcie dla datowanego na dzień  6 marca 2012 roku projektu Ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Z całej mocy popieramy inicjatywę zmierzającą do usunięcia barier w dostępie do kolejnych zawodów. Uważamy, że konieczne jest ograniczenie wpływów zarówno administracji publicznej jak i  wszystkich korporacji czy  grup zawodowych, które roszcząc sobie wyłączne prawo do reprezentacji osób wykonujących zawody zaufania publicznego „troszczą” się o ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwo społeczne.

 

Prosimy Ministra Sprawiedliwości o wytrwałość i niezłomność. Wolność i swoboda konkurencji gospodarczej czyni cuda i od wieków jest motorem zmian i budowania dobrobytów narodów. Jesteśmy kancelarią doradczą działającą na polu rozwiązywania sporów o nieruchomości. Bez skrępowania wspieramy władze w otwarciu dostępu do uprawnień rzeczoznawstwa majątkowego, obsługi prawnej oraz doradztwa gospodarczego.  Oczekujemy, że do końca kadencji Ministerstwo Sprawiedliwości otworzy dostęp Polakom i Europejczykom do większości zawodów wykonywanych w Polsce. Uprzedzając zachowawcze argumenty broniące systemowych przywilejów grup zawodowych opowiadamy się za korzystaniem z  całą mocą z sankcji odpowiedzialności za skutki błędów w sztuce. Kara finansowa, administracyjna bądź ostatecznie ostateczności zagrożenie sankcją karną jest wystarczającym instrumentem porządkującym przestrzeń i usuwającą z życia publicznego oszustów i osoby niewykwalifikowane świadczące usługi o niskiej jakości.  Pozostaje nam jednocześnie  dopowiedzieć aby wieloletnie już prace nad „Ustawą o biegłych Sądowych”, której celem jest zniesienie obowiązujących regulacji powstałych w epoce realnego socjalizmu, poszerzyć i pogłębić. Proponujemy zmienić nazwę na „Ustawę o biegłych” bez zawężania podmiotów do wymiaru sprawiedliwości. Opowiadamy się za przyjęciem normy aby wpisać w regulację obowiązek sporządzania na wezwanie sądu bądź organu administracji opinii i ekspertyz przez wszystkie osoby posiadające wiedzę specjalną. Z chwilą powołania osoby kompetentnej przez wymiar sprawiedliwości, organ władzy państwowej, bądź samorządu terytorialnego specjalista otrzymać powinien status biegłego i w ramach nałożonego obowiązku będzie mógł wydać właściwą ekspertyzę. Wolność jednostki ograniczona być musi dobrem i wolnością społeczeństwa, aby ludziom żyło się lepiej i dostatniej.

Print Friendly, PDF & Email