oferta

Przedsiębiorstwa:

 • wparcie w postępowaniach sanacyjnych, układowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw;
 • wsparcie w sporach pracowniczych;
 • zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem oraz wsparcie w dziedziczeniu firmy poprzez sukcesję;
 • zakładanie firmy i wprowadzanie jej na rynek;
 • pozyskiwanie kapitału i zasobów na rozwój przedsiębiorstw, szczególnie prowadzonych jako p.s.a. (prosta spółka akcyjna).

Jako interim manager podejmujemy się również czasowego zarządu przedsiębiorstwem, szczególnie w sytuacjach kryzysowych

Nieruchomości:

Nasze doświadczenie obejmuje:

 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży z uwzględnieniem jej przyszłego potencjału inwestycyjnego;
 • doradztwo w zakresie racjonalnego gospodarowania nieruchomościami z uwzględnieniem optymalnego sposobu korzystania i budowy wzrostu wartości nieruchomości;
 • weryfikacja zasadności i wysokości opłat i danin publicznych ponoszonych z tytułu posiadania i korzystania z nieruchomości;
 • analizę dokumentacji, stanu i potencjału inwestycyjnego nieruchomości przed zakupem;
 • pozyskiwanie finansowania nabycia nieruchomości;
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji także dla inwestycji o znaczącym oddziaływaniu na środowisko.

Spory o nieruchomości:

Nasze doświadczenie obejmuje:

 • sprawy z zakresu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych oraz odszkodowań z tego tytułu;
 • prowadzenie spraw w związku z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • prowadzenie spraw w zakresie ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie lub rentę planistyczną z tytułu zmian przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu przeznaczenia nieruchomości pod drogi lub inne inwestycje celu publicznego.
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z budową lub przebiegiem instalacji infrastruktury liniowej (linie energetyczne, rurociągi);
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie w sprawach wywłaszczenia.
Print Friendly, PDF & Email