Polskie Forum Technologii Morskich – Reda, 6 maja 2019

6 maja b.r. na zaproszenie Polskiego Forum Technologii Morskich przedstawiciel naszej Kancelarii, Prezes Witold Solski, wziął udział w spotkaniu członków poświęconemu teraźniejszości i przyszłości przemysłu stoczniowego i morskiego. Obszar naszych zainteresowań i kompetencji zakreślony wokół gospodarowania nieruchomościami, wyznaczył również przestrzeń wystąpienia Prelegenta. Poruszana problematyka dotyczyła wartości nieruchomości, także tych bezpośrednio wykorzystywanych dla prowadzenia działaności gospodarczej jak i będących efektem reinwestowania, oraz roli majątku nieruchomego w kreowaniu wartości firmy oraz optymalizacji kosztów korzystania i racjonalizacji inwestowania. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkała się część wystąpienia poświecona kreacji wartości nieruchomości oraz omówienie możliwości pozyskiwania kapitału w oparciu o przemyślaną i zracjonalizowaną gospodarkę nieruchomościami. Dla części uczestników istotne okazały się wskazówki dotyczące zasadności i praktycznych rozwiązań w zakresie opłat, podatków i danin publicznych powiązanych z korzystaniem i przekształcaniem nieruchomości. 

Print Friendly, PDF & Email