Prawo pierwokupu praw do nieruchomości dekretowych

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dodanie, po artykule 111 ustawy o gospodarce nieruchomościami, artykułu 111a określającego grono podmiotów uprawnionych do wykonania prawa pierwokupu praw i roszczeń określonych dekretem z dnia 26 października 1945 roku oraz postanowieniami art. 214 zmienianej ustawy oraz prawa użytkowania […]