Witold Solski Prezesem Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska

Witold Solski został Prezesem Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Związek jest częścią ogólnopolskiej struktury działającej na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.  Podejmuje działania mające na celu uproszczenie prawa gospodarczego i systemu podatkowego, ograniczenia obowiązków biurokratycznych,  likwidację barier inwestycyjnych oraz obniżenie kosztów pracy. Celem związku jest również troska o transparentność życia publicznego i szybsze rozstrzyganie sporów sądowych. Podejmowane przez Związek działania obejmują także pomoc w zakresie reprezentacji członków w sporach z aparatem administracyjnym a także dostarczanie członkom wiedzy i profesjonalnych informacji.

Print Friendly, PDF & Email