wywłaszczenie nieruchomości – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Jak donosi dziennik Gazeta Prawna 20 maja 2011 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pominięcie art. 47 ust. 1 ustawy z 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości w art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651, ze zm.)  jest sprzeczne z konstytucją argumentując, że nie ma uzasadnienia odmienne traktowanie osób, które zostały wywłaszczone w podobnej formie i zachodzą dzisiaj w stosunku do nich te same podstawy do zwrotu nieruchomości. Orzeczenie otwiera drogę zwrotu nieruchomości wywłaszczonych w szczególnych przypadkach braku odniesienia w ustawie o gospodarce nieruchomościami do normy przywołanej w akcie notarialnym.

Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla tych z naszych Klientów, którym ryzyko dochodzenia zwrotu wywłaszczonych nieruchomości dotychczas wydawało się zbyt duże.

Print Friendly, PDF & Email