portrety

Witold Solski

Witold Solski. Przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”. Doradca i ekspert ds. nieruchomości. Interim Manager. Przedsiębiorca. Lobbysta. Rzeczoznawca Majątkowy. Prezes Zarządu Kancelarii Doradczej Solski i Partnerzy. Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Członek Rady Nadzorczej Kongresu Polskiego Biznesu. Absolwent poznańskich szkół wyższych: UAM i UE oraz PP. Człowiek spełniony. W odpowiedzialnych społecznie instytucjach, w aktywnej pracy wolontariusza, dzielący się z innymi ludźmi swą wiedzą i doświadczeniem.

Uważam, że warto cenić wartość.

Można się ze mną skontaktować:

telefonicznie pod numerem: +48 501 010101

pocztą elektroniczną: witold@solski.pl

Zbyszek Niemczewski

Ukończyłem studia na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez kilkanaście lat pracowałem w zarządach spółek przemysłowych skąd trafiłem do sfery usług doradczych i konsultingowych. Jestem Partnerem w Kancelarii SOLSKI i Partnerzy w Poznaniu. Specjalizuję się w problematyce wywłaszczeń i odszkodowań z tytułu wywłaszczenia lub ograniczenia praw do nieruchomości, tematyce użytkowania wieczystego oraz łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów. Podejmuję się prowadzenia mediacji w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i prowadzeniem procesów inwestycyjnych. Choć nie jestem rzeczoznawcą majątkowym i jak mawiają niektórzy „żeruję na zdrowej tkance tego zawodu”, z zainteresowaniem czytuję operaty szacunkowe odkrywając w nich czasem pokłady wiedzy, innym razem niezamierzonego humoru, zwykle problemy do rozwiązania.

Jestem członkiem Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej, gdzie staram się aktywnie wpływać na kształt prawodawstwa koncentrując się na problemach poszanowania prawa własności. W publikacjach staram się zwracać uwagę na rolę konfliktu w procesach inwestycyjnych i sporach oraz niedoskonałości warsztatu wyceny nieruchomości i wynikające stąd konsekwencje; interesują mnie również zagadnienia związane z kompetencjami biegłych.

Interesuję się problematyką miasta. Wierzę, że podstawowymi przymiotami każdej jednostki ludzkiej są wolność, prawo posiadania nienaruszalnej własności i prawo indywidualnego dążenia do szczęścia. Wolny czas poświęcam wędrowaniu. Na różne sposoby.

Nie pracuję w czasie wolnym.

Skontaktować się można ze mną:

dzwoniąc pod numer telefonu: +48 605 324932

pocztą elektroniczną: zbyszekn@solski.pl

Print Friendly, PDF & Email