Lobbing

Politycy oraz urzędnicy organów samorządowych i krajowych są dostojnikami współczesności. Lobbing na świecie nie jedno ma imię. W Polsce zauważamy, że dialog społeczeństwa z władzą toczy się poprzez media z wykorzystaniem dziennikarzy. Lobbing to pogłębiona merytoryczna argumentacja. „Większość ludzi może oprzeć się wszystkiemu z wyjątkiem pokusy”. Protekcjonizm i korupcja jest karana. Informację trzeba wytworzyć, usystematyzować, opakować, przedstawić i wprowadzić w życie. Budujemy schematy argumentacyjne i z ostrożności zarejestrowaliśmy się w rejestrze kancelarii świadczących usługi dopuszczalnej kreacji stanów oczekiwanych. Motto naszej działalności lobbystycznej to: „tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe oraz tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe”. Zaświadczenie o zawodowym charakterze czynności lobbingowej Kancelarii.

Print Friendly, PDF & Email