Specustawa jądrowa

W środę, 29 czerwca b.r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 13 maja 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Tym samym  katalog tak zwanych specustaw uległ poszerzeniu o kolejny akt prawny regulujący jedną z dziedzin aktywności inwestycyjnej. Jedną z podstawowych cech wspólnych regulacji z katalogu specustaw jest uproszczony tryb przygotowania inwestycji obejmujący również administracyjne władztwo nad nieruchomościami niezbędnymi dla ich realizacji oraz administracyjny tryb ustalania i wypłaty odszkodowań. W podpisanej ostatnio ustawie widać jednak pewien „postęp”. O ile we wcześniejszych regulacjach specjalnych w przypadku niezadowolenia właściciela lub użytkownika wieczystego z wysokości ustalonego odszkodowania miał on jeszcze szansę na administracyjny tryb odwoławczy to najnowsze regulacje zawarte w specustawie jądrowej przewidują już tylko drogę prowadzącą przez sąd powszechny. Wydaje się, że z uwagi na znaczne koszty prowadzenia sporów przed sądami powszechnymi niewielu właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zajmowanych na potrzeby realizacji obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących skorzysta z tej możliwości. Wydaje się również, że mamy do czynienia ze swoistym, niebezpiecznym przenikaniem prawa – wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą interesy państwa spory o nieruchomości przenoszone są na drogę administracyjną pomimo istnienia procedur regulowanych w tym zakresie przez prawo cywilne.

Print Friendly, PDF & Email